MAGNETNA ANGIOGRAFIJA-MRA - POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU I NEUROLOGIJU DIJAGNOSTIKA 2000 - Zagreb - Medveščak

O proizvodu / usluzi

Magnetna angiografija je dijagnostička metoda prikaza krvožilnih sustava, pomoću magnetne rezonancije. Radi se o novijem dijagnostičkom postupku koji nije štetan i invazivan, a daje dobre rezultate i bez primjene kontrastnog sredstva. Posebno dobri rezultati su u prikazu krvnih žila mozga i vrata, te u kombinaciji sa MR-om tih regija.
KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA
(MSCT - Multislice Computed Tomography) Napredak radiologijske i kompjuterske tehnologije omogućio je slikovni prikaz mnogobrojnih presjeka kroz razna područja ljudskog tijela u vrlo kratkom vremenu koje se mjeri desetinkama sekunde. Višeslojna kompjuterska tomografija ( MSCT ) ostvarila je detaljan anatomski prikaz presjeka ljudskog tijela uz značajno smanjenju izloženost zračenju, a kompjuterska rekonstrukcija snimanih presjeka u tri dimenzije omogućila je prostornu analize snimanog područja.
SAZNAJ VIŠE
MAGNETNA REZONANCIJA
Magnetna rezonancija je dijagnostičkii postupak u kojem se ne primjenjuju rendgenske zrake, već se temelji na rezonanciji vodikovih iona u jakom magnetnom polju. Pretraga traje približno 30 minuta. Za vrijeme pretrage bolesnik mora ležati potpuno mirno jer i najmanja kretnja remeti sliku i njenu interpretaciju. Pretraga je bezbolna, a bolesnik je preko video kamere (mikrofona) pod stalnim nadzorom i u kontaktu s medicinskim osobljem.
SAZNAJ VIŠE
MR ARTROGRAFIJA
Rradiološka dijagnostička pretraga zglobova s kontrastom. Razlika između klasičnog MR snimanja i MR artrografije jest u tome što je za MR artrografiju potrebno injicirati kontrastno sredstvu u zglob prije snimanja MR-om. Injiciranje u područje zgloba radi se iglom uz upotrebu anestetika, pod kontrolom UZV-a.
SAZNAJ VIŠE
Proizvodi/usluge: MAMOGRAFIJA , MR ABDOMENA , MR DOJKE , MR KOLJENA , MR KRALJEŽNICE , MR MOZGA , MR NATKOLJENICE I POTKOLJENICE , MR ZDJELICE , NEUROLOGIJA , POLIKLINIKA , RADIOLOGIJA , ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA , ULTRAZVUK DOJKE

Kontakt i lokacija POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU I NEUROLOGIJU DIJAGNOSTIKA 2000