Zagreb - Črnomerec - Dizala

Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 4
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 791433kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 11