Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 8
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 3843250kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 20

1