POREZNO SAVJETOVANJE - CT-CON d.o.o. FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO - Viškovo

O proizvodu / usluzi

Korištenje usluga poreznog savjetovanja omogućava značajne uštede pri obračunu i plaćanju svih poreznih obveza, te pruža preventivnu zaštitu od eventualnih budućih nepredviđenih troškova i sankcija. U sklopu našeg asortimana usluga, klijentima omogućavamo trajno i kontinuirano porezno praćenje, jednokratnu poreznu analizu, zastupanje u svim poreznim sporovima, ili bilo koju drugu uslugu vezanu uz porezna pitanja.
CT-CON d.o.o. Viškovo
OVLAŠTENI POREZNI SAVJETNIK
Ovlašteni porezni savjetnik Dean Cimera jedan je od samo četrdesetak ovlaštenih poreznih savjetnika u Republici Hrvatskoj koji su dobili odobrenje za rad Ministarstva financija RH. Djeluje ponajviše na području Primorsko-goranske županije, odnosno grada Rijeke i okolice.
SAZNAJ VIŠE
Proizvodi/usluge: FINANCIJSKO SAVJETOVANJE , KNJIGOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA , KNJIGOVODSTVO OBRTNIKA , KNJIGOVODSTVO PODUZEĆA , KNJIGOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA , OBRAČUN PLAĆA , POREZNI KONZALTING , POSLOVNI PLAN , SUDSKI VJEŠTAK ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO , ZASTUPANJE U POREZNIM SPOROVIMA

Kontakt i lokacija CT-CON d.o.o. FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO