Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 14
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 1050162kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 7