Rijeka - Brodska elektronika

Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 6
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 7055675kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 19