SERVIS PLINSKIH UREĐAJA ZA AUTOMOBILE - AUTOSERVIS BOYSKI d.o.o. ovlašteni serviser plinskih uređaja za automobile - Potpićan

O proizvodu / usluzi

Autoservis Boyski iz Potpićana ovlašteni je servis plinskih uređaja za automobile. U autoservisu Boyski služe se najnovijom tehnologijom, kompjuterskom regulacijom smjese, a auto plin ugrađuju u sve vrste vozila s rasplinjačem, s direktnim ubrizgavanjem bez katalizatora i s katalizatorom i s direktnim ubrizgavanjem s plastičnom usisnom granom. Na ugradnju daje dvije godine garancije.
AUTO PLIN
LPG je internacionalna skraćenica od liquefied petroleum gas koja u prijevodu znači Ukapljeni Naftni Plin (skraćenica UNP se koristi u Pravilniku) smjesa propana i butana, a u literaturi je moguće naići na nazive propan-butan; UNP; GPL; BTP (benzinski tekući plin); dok je ustaljeni naziv autoplin. Autoservis BOYSKI iz Podpićna u blizini Labina, ovlašteni je serviser plinskih uređaja za automobile, koje ugrađuje u skladu s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom
SAZNAJ VIŠE
UGRADNJA AUTO PLINA
Autoservis Boyski iz Podpićna ugrađuje auto plin u automobile u skladu s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom. U prednji dio auta instaliraju se uređaji koji služe za dopremu i pripremu smjese plina. Uređaji se montiraju pod poklopac motora uz uređaj za napajanje gorivom. Ugradnja auto plina Podpićan-Autoservis Boyski.
SAZNAJ VIŠE
Proizvodi/usluge: AUTO KLIMA , BORMECH PLINSKE BOCE ZA AUTOPLIN , CILINDRIČNI SPREMNICI ZA AUTOPLIN , PUNJENJE I DEZINFEKCIJA AUTO KLIME , TOROIDNI SPREMNICI ZA AUTOPLIN

Kontakt i lokacija AUTOSERVIS BOYSKI d.o.o. ovlašteni serviser plinskih uređaja za automobile