Privatnost korisnika

I/ PODACI O VODITELJU OBRADE PODATAKA: Voditelj obrade je društvo M.N.F. Promet d.o.o., sa sjedištem na adresi Trg Ivana Meštrovića 14, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 89710114744, čiji je Službenik za zaštitu podataka dostupan na e-mail adresi privatnost@tvrtke.hr i/ili na broju telefona 01/6646-006.

II/ SVRHA OBRADE: Informiranje klijenata o novostima, rješenjima, uslugama i proizvodima M.N.F. Promet d.o.o.

III/ (POD)IZVRŠITELJI OBRADE: Kreatori koda d.o.o., sa sjedištem na adresi Šestinski dol 86J, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 62815782351.

IV/ VRIJEME ČUVANJA PODATAKA: Dostavljeni Podaci biti će pohranjeni kod Voditelja obrade u cilju ispunjenja Svrhe obrade sve dok postoji legitimni interes Voditelja obrade, osim ako primjenjivim propisima ili Privolom nije za pojedinu svrhu određeno dulje vrijeme čuvanja. U slučaju da od nas zatražite brisanje Podataka, Podaci će biti odmah obrisani.

V/ PRAVA ISPITANIKA: Vaše je pravo zatražiti od Voditelja obrade u svakom trenutku; pristup svojim Podacima, ispravak svojih Podataka, brisanje svojih Podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje Podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih Podataka ili ulaganje prigovora na obradu svojih Podataka. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava možete zatražiti direktno od Službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade. Korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), zaštita interesa Voditelja obrade (npr. pravne obveze) ili zaštita prava i sloboda drugih. U slučaju korištenja bilo kojeg od navedenih prava, Voditelj obrade će provjeriti osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.

VI/ PRAVO NA PRIGOVOR I POVLAČENJE PRIVOLE: Ako se obrada vrši na temelju Privole, u bilo kojem trenutku možete povući Privolu, a u svakom slučaju također imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor nadzornom regulatornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).