SERVIS VATROGASNIH APARATA - SERVISERI VA d.o.o. za zaštitu od požara i zaštitu na radu - Osijek - Jug I

O proizvodu / usluzi

Nudimo Vam usluge periodičnih redovnih servisa vatrogasnih aparata:
-Vatrogasni aparati na prah s bočicom,
-Vatrogasni aparati na prah pod stalnim pritiskom,
-Vatrogasni aparati na bazi vode,
-Vatrogasni aparati na bazi pjene,
-Vatrogasni aparati na bazi CO2.
SERVISERI VA d.o.o. za servisne i druge usluge i trgovinu
Martina Divalta 173, 31000 Osijek
ISPITIVANJE PREMA PROPISIMA ZAŠTITE NA RADU
Ovlašteni smo za izradu procjene opasnosti, osposobljavanje, ispi...
SAZNAJ VIŠE
OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
Nudimo osposobljavanje radnika, poslodavaca i ovlaštenika posloda...
SAZNAJ VIŠE
ZAŠTITA OD POŽARA
Iz područja zaštite od požara ovlašteni smo za pružanje sljedećih...
SAZNAJ VIŠE
Proizvodi/usluge: ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I GROMOBRANA, ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA, ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA, ISPITIVANJE STABILNIH INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA, ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU, GAŠENJE I SPRJEČAVANJE ŠIRENJA POŽARA, ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA , ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI VENTILACIJE, ISPITIVANJE UVJETA U RADNOJ OKOLINI, IZRADA PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA, IZRADA PRAVILNIKA O ZAŠTITI NA RADU I PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA, IZRADA PROCJENE OPASNOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU, IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA, OPREMANJE PROTUPOŽARNOM OPREMOM, ORGANIZIRANJE OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI OD STRANE OVLAŠTENE ZDRAVSTVENE USTANOVE, OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE, OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RUKOVOĐENJE EVAKUACIJOM I SPAŠAVANJEM, PLINSKE INSTALACIJE, VATROGASNI APARATI, VODOINSTALACIJE, ZAŠTITA NA RADU, ZAŠTITNA I SIGURNOSNA OPREMA

Kontakt i lokacija SERVISERI VA d.o.o. za zaštitu od požara i zaštitu na radu

X
Kolačići

Kolačići ("cookies") omogućuju pravilno funkcioniranje ove stranice. Daljnjim korištenjem ove stranicu prihvaćate korištenje cookies (kolačića) i pravila o privatnosti. Više o tome pročitajte ovdje