DOZIRNE PUMPE - DUWAR d.o.o. dozirni uređaji, ventili i visokotlačna armatura - Koprivnica

O proizvodu / usluzi

Osnova našeg poslovanja je istraživanje i razvoj dozirnih pumpi i uređaja za doziranje tekućina kako bi Vam mogli pružiti proizvode koji odgovaraju svim Vašim zahtjevima. Naše dozirne pumpe i uređaji koriste se u mnogim procesima u niz industrija uz zadovoljavanje važećih propisa, smjernica i direktiva EC, ATEX, ISO, itd.
DUWAR Koprivnica
CENTRIFUGALNE PUMPE
Centrifugalno-pumpni agregati namijenjeni su za cirkulaciju hladne i vruće ( do 140 °C ) vode pod uvjetom da ne sadrži abrazivne materije i nije kemijski agresivna. Pored vode pogodne su za cirkulaciju ili prepumpavanje topljevine u naftnoj i petrokemijskoj industriji. DUWAR d.o.o. Koprivnica
SAZNAJ VIŠE
DOZIRNO-PUMPNI AGREGATI
Tvrtka DUWAR d.o.o. Koprivnica je na osnovi istraživanja tržišta razvila program dozirnih pumpi i uređaja te prateće armature, koji zadovoljava potrebe doziranja kapljevina u količinama dobave do 3000 l/h te rade u režimima pritisaka do 500 bara. Dozirne pumpe se izrađuju iz materijala odabranih tako da zadovoljavaju kemijske i mehaničke uvjete za doziranje određene kapljevine kao i granične vrijednosti temperature od –20 do +150 C.
SAZNAJ VIŠE
LINIJSKE KLIPNE PUMPE
Klipna pumpa namijenjen je za rad u procesnoj industriji, termoenergetskim postrojenjima, plinskim stanicama, rafinerijama nafte, termoelektranama u pripremi napojne vode i drugim industrijama gdje se traži konstantna dobava kapljevitih medija kod visokih tlakova. DUWAR d.o.o. Koprivnica
SAZNAJ VIŠE
Proizvodi/usluge: IGLIČASTI VENTILI , MANOMETARSKI VENTILI , MONTAŽA, ODRŽAVANJE I SERVIS DOZIRNIH PUMPI, UREĐAJA I PRIPADAJUĆE ARMATURE , PLINSKE PUMPE , RUČNE HIDRAULIČNE PUMPE , SIGURNOSNI VENTILI , STROJNA OBRADA , UREĐAJI ZA DOZIRANJE ADITIVA , UREĐAJI ZA DOZIRANJE INHIBITORA , UREĐAJI ZA DOZIRANJE METANOLA , UREĐAJI ZA DOZIRANJE NATRIJEVOG-HIPOKLORITA

Kontakt i lokacija DUWAR d.o.o. dozirni uređaji, ventili i visokotlačna armatura