Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 6
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 92963760kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 208