Novosti
Novosti, 5.7.2019.
Ljudi više znaju o površini mjeseca nego o dnu oceana, koje je istraženo samo oko 10%. Samo preko 27.000 vrsti riba pliva u svjetskim vodama, bez ostalih morskih vrsta. More nam pruža razne mogućnosti za zabavne aktivnosti poput surfanja, ali i onih mirnijih poput ribolova. Pročitajte više o zabavnim aktivnostima i savjetima u vezi pojedinih aktivnosti na moru.
1