14.3.2019.

Izvor slike: e-BAS Accounts

Jedini čovjek koji je uspio uhvatiti Al Caponea bio je knjigovođa

Ljudi ponekad računovodstvo doživljavaju kao monoton i jednoličan posao, ali zapravo se radi o zanimanju koje zahtjeva praćenje stalne promjene uz dinamiku propisa i zakona. Zahvaljujući knjigovođama uhvaćen je zloglasni Al Capone, nakon brojnih većih zločina koje je počinio, zbog utaje poreza. S druge strane, spomenimo porezne novosti koje su se dogodile u 2019. godini te završni obračun čiji se rok predaje bliži. Rok predaje je 30.04.2019, ali pripreme počinju dosta ranije od toga zbog samog opsega posla.

Završni obračun za 2018. i porezne novosti u 2019. godini

 

Mick Jagger, Robert Plant (Led Zeppelin) i komičar Eddie Izzard su neke od poznatih ličnosti koje su radile u knjigovodstvu prije showbiz karijere.

Al Capone imao je čitavo carstvo kriminala: kockanje, prostitucija, podmićivanje, narkotici, pljačke, ubojstva i brojne druge kriminalne radnje. U to vrijeme, 1920-ih, izgleda da je bio nedodirljiv pred zakonom. Iako je Capone naručio sedam brutalnih ubojstava svojih suparnika u poznatom maskakru na Valentinovo 1929. godine, nitko mu nije mogao ništa. Međutim, napokon su ga uhvatili i prvo je uhićen 1930. u Philadelphiji zbog skrivanja oružja, a nakon izlaska iz zatvora godinu dana kasnije je opet pritvoren na šest mjeseci zbog ranijeg slučaja nepoštovanja suda. 

Ali najveće uhićenje, nakon kojeg je 1931. osuđen na 11 godina u Alcatrazu, bilo je u vezi utaje poreza koju su otkrili agenti Odjela blagajne Sjedinjenih Američkih Država (ekvivalent Ministarstvu financijama drugih država). 

Alcatraz je najpoznatiji zatvor koji se nalazi na zaljevu San Francisca, poznat kao mjesto iz kojeg je nemoguće pobjeći, zbog čega su se tamo vodili najzloglasniji kriminalci. Možda razlog uhićenja Caponea ne zvuči zanimljivo koliko bi zvučalo uhićenje usred otvorene paljbe bandi ili usred nečeg sličnog što je inače bilo dio njegova života, ali bio je to rezultat napornog rada forenzičnih računovođa i pokazuje raspon vještina koje oni posjeduju. Frank Wilson bio je glavni agent u toj istrazi i knjigovođa je koji je promijenio svijet.

 
Nešto manje uzbudljive računovodstvene aktivnosti čekaju obveznike predaje završnog obračuna. Pripreme za završni račun za 2018. godinu počinju puno ranije prije samog roka predaje koji je 30.04.2019., što je indikator samog opsega posla.

Obvezu predavanja završnog računa imaju: gospodarska društva, javna poduzeća, banke, osiguravateljska društva, pružatelji financijskih leasinga i dobrovoljni mirovinski fondovi.

Završni račun čini sljedeća dokumentacija: bilanca, račun dobiti i gubitka (RDG), porezna prijava i bilješke. Bilješke detaljno pojašnjavaju bilancu i RDG.  RDG je prikaz ostvarenih prihoda i rashoda u jednoj poslovnoj godini, a bilanca daje stanje tvrtke (imovinu, kapital i obveze) na određeni dan. Veliki i srednje veliki poduzetnici dužni su osim toga, predati i izvještaj o novčanom tijeku, kao i izvještaj o promjenama kapitala.

Iako neki imaju dojam da je računovodstvo monotono i jednolično, zapravo je vrlo dinamično uz stalne promjene zakona i propisa čije je praćenje sastavni dio svakodnevice jednog računovođe te su za 2019. već najavljene brojne promjene. Ponekad se znaju dogoditi i pozitivne promjene, pa tako se, primjerice, od 1. siječnja ne obračunava prirez porezu na dohodak osobama s prebivalištem ili boravištem u gradu Sveta Nedelja. Također, omraženi obrazac OPZ- STAT koji se predavao kvartalno prošle godine, predavat će se jednom godišnje i to u roku za podnošenje poreznih prijava za porez na dohodak ili porez na dobitak. Dakle, u 2020. godini će se predavati obrazac za 2019. godinu.

OPZ-STAT je statistički izvještaj koji predaju društva s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza ili drugim riječima, popis vaših dužnika unutar propisanih rokova neispunjenja njihovih  novčanih obveza prema vama.
 
S druge strane, uveden je  novi obrazac za sve obveznike PDV-a, a to je evidencija ulaznih računa  (U-RA)  koji se podnosi uz PDV prijavu, do 20. dana u mjesecu, a za prethodni mjesec. 
Državni zavod za statistiku svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama za razdoblje od siječnja do kolovoza prethodne godine, koja se primjenjuje i u kontekstu ovrhe na plaći u sljedećoj kalendarskoj godini. 

U 2019. godini spomenuta prosječna neto plaća iznosi 6.237,00 kuna. 

Ako je neto plaća radnika koja se isplaćuje u siječnju 2019. i nadalje do 31. prosinca 2019. jednaka ili veća od 6.237 kn, od ovrhe je izuzet iznos od 4.158,00 kn (2/3 od 6.237). Na primjer, ako radnik ima neto plaću 8.000,00 kn, njemu se isplaćuje 4.158,00 kn, a iznos od 3.842,00 kn raspoloživ je za ovrhu.

Ako je neto plaća radnika manja od 6.237 kn, od ovrhe je izuzet iznos od 3/4 neto plaće, ali ne više od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj radnika ovršenika.


  Izvor: FinancesOnline
 
 
Još nekoliko promjena u 2019. godini: 

  • pad troškova rada za poslodavce - doprinosi na plaću pali za 0,7%
  • u sustav PDV-a morat će se registrirati na mjesečnoj bazi, nakon što promet prijeđe 300.000,00 kuna
  • smanjuje se stopa poreza na promet nekretnina, sa 4% na 3%
  • ukida se gornji limit od 400.000,00 kn za odbitak pretporeza kod nabave osobnih automobila
  • od 01.12.2018. dozvoljena je dodatna neoporeziva isplata nagrade radnicima i obrtnicima u iznosu do 5.000,00 kn
  • mijenjaju se porezni razredi, pa se porez od 24% koji se do sada primjenjivao do 17.500 kuna, sada primjenjivati do 30.000 kuna mjesečno, a porez od 36% na osnovicu iznad 30.000,00 kuna
  • umirovljenici koji su korisnici starosne mirovine i prijevremene starosne mirovine moći će raditi do polovice punog radnog vremena i primati mirovinu u punoj svoti
  • doprinose na osnovicu od 8.448,00 kuna moraju plaćati članovi uprave, izvršni direktori, upravitelji zadruge i likvidatori koji nisu nigdje osigurani po osnovi radnog odnosa

Na stranici tvrtke Texel d.o.o. možete pronaći još neke novosti iz poreznih propisa.
Tvrtka Texel d.o.o. iz Zagreba je od 2010. godine nositelj "Boniteta izvrsnosti" koji potvrđuje pouzdanost ovog servisa. Još od 1990. uspješno pruža usluge pravnog servisa, računovodstvene forenzike, pravnog i poslovnog savjetovanja, a više o cjelokupnoj ponudi možete pročitati ovdje. Neke od korisnika Texelovih usluga su Pfizer, Carlsberg Croatia, Bauerfeind i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. 


Ako ste u potrazi za dobrim knjigovodstvenim servisom u svom gradu koji vam može znatno olakšati poslovanje, isti možete potražiti ovdje, a u nastavku ćemo ih izdvojiti nekoliko. 


Agencija Mala d.o.o. iz Zagreba osnovana je 2003. godine i uspješno posluje s ciljem pružanja potpunih usluga klijentima u području vođenja poslovnih knjiga te financijskog i poslovnog savjetovanja, pritom stavljajući naglasak na temeljne vrijednosti poput poštivanje rokova, usavršavanju djelatnika i kvalitetnu komunikaciju s klijentima. U njihovoj širokoj ponudi nalaze se i usluge forenzičnog računovodstva, a više o njihovim uslugama možete pročitati ovdje.

Forenzično računovodstvo bavi se otkrivanjem prijevara i pronevjera unutar poduzeća s aktivnostima istrage vođenja računovodstva i računovodstvenog izvještavanja radi dokazivanja ili oporvrgavanja sumnji na prijevaru. 


Tvrtka Eking d.o.o. iz Rijeke osnovana je 1993. godine, a uz visokokvalitetne računovodstvene i usluge revizije pruža i usluge poreznog savjetovanja, a veliku pažnju pridaju napretku svog stručnog tima. Tim se sastoji od ovlaštenih revizora s certifikatom HUR-a (Hrvatske udruge revizora) koji je izdan u suradnji s Institute of Chartered Accountants in England and Wales, a ujedno su i ovlašteni računovođe s certifikatom Udruge računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika. Također, tim uključuje i interne revizore za gospodarstvo kao i za banke i financijske institucije. 


Tvrtka EtnaSoft d.o.o. zapošljava radnike s dugogodišnjem iskustvom koji, uz kontinuirano učenje i pohađanje seminara, jamče kvalitetu obavljenih usluga za svoje klijente. Osnovana je 1994. godine u Splitu s ciljem pružanja informatičkih i računovodstveno-knjigovodstvenih usluga poduzećima, samostalnim djelatnostima, udrugama i fizičkim osobama.


Tvrtka FEDRA d.o.o. iz Zadra osnovana je 1992. godine, od kada uspješno posluje s kontiniuranim unapređenjem znanja i vještina svojih zaposlenika. Nudi knjigovodstvene usluge za poduzetnike, obrtnike i slobodna zanimanja, neprofitne organizacije i proračunske korisnike. 


Ostavite komentar

Komentari

Budite prvi koji će komentirati...