Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 5
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 2661900kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 12