Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 4
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 182395400kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 33