Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 34
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 5287600kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 2