Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 5
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 2423200kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 7