Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 7
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 462700kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 7

1