Filtrirajte tvrtke prema

Broj pronađenih firmi: 7
Prosječni prihodi po pronađenoj firmi: 7856800kn
Prosječni broj zaposlenih u pronađenim firmama: 10